Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Balance sheet nghĩa là gì?

Balance sheet //

Bảng cân đối tài sản.

Added by: admin |
Views: 1072 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]