Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Backward bending supply curve of labour nghĩa là gì?

Backward bending supply curve of labour //

Đường cung lao động cong về phía sau.

Added by: admin |
Views: 1030 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]