Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Backstop technology nghĩa là gì?

Backstop technology //

Công nghệ chặng cuối.

Added by: admin |
Views: 1183 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]