Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Back-haul rates nghĩa là gì?

Back-haul rates //

Cước vận tải ngược.

Added by: admin |
Views: 1006 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]