Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Axiom of convexity nghĩa là gì?

Axiom of convexity //

Tiên đề về tính lồi.

Added by: admin |
Views: 739 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]