Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Axiom of continuity nghĩa là gì?

Axiom of continuity //

Tiên đề về tính liên tục.

Added by: admin |
Views: 760 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]