Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Axiom of completeness nghĩa là gì?

Axiom of completeness //

Tiên đề về tính đầy đủ.

Added by: admin |
Views: 740 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]