Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Averch-Johnson Effect nghĩa là gì?

Averch-Johnson Effect //

Hiệu ứng Averch-Johnson.

Added by: admin |
Views: 843 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]