Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average variable cost nghĩa là gì?

Average variable cost //
AVC
Chi phí khả biến bình quân.

Added by: admin |
Views: 759 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]