Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average total cost nghĩa là gì?

Average total cost //

Tổng chi phí bình quân

Added by: admin |
Views: 757 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]