Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average revenue product nghĩa là gì?

Average revenue product //

Sản phẩm doanh thu bình quân.

Added by: admin |
Views: 795 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]