Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average rate of tax nghĩa là gì?

Average rate of tax //

Suất thuế bình quân (suất thuế thực tế).

Added by: ngoctieucung |
Views: 795 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]