Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average propensity to save (APS) nghĩa là gì?

Average propensity to save (APS) //
là tỷ lệ thu nhập được tiết kiệm, thường được dùng cho tiết kiệm hộ gia đình như là một phần của tổng thu nhập sau thuế của hộ gia đình.
Khuynh hướng tiêu dùng bình quân.

Added by: ngoctieucung |
Views: 647 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]