Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average propensity to consume nghĩa là gì?

Average propensity to consume //
đề cập đến phần trăm thu nhập được chi cho hàng hóa và dịch vụ hơn là tiết kiệm.
Khuynh hướng tiêu dùng bình quân.

Added by: ngoctieucung |
Views: 658 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]