Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average productivity nghĩa là gì?

Average productivity //

Năng suất bình quân.

Added by: ngoctieucung |
Views: 348 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]