Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average cost pricing nghĩa là gì?

Average cost pricing //

Định giá theo chi phí bình quân.

Added by: ngoctieucung |
Views: 644 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]