Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Average nghĩa là gì?

Average //

Số trung bình.

Added by: ngoctieucung |
Views: 347 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]