Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Autonomous investment nghĩa là gì?

Autonomous investment //
Đầu tư tự định bao gồm các khoản chi tiêu của một quốc gia hoặc một khu vực, nó độc lập với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đó là việc đầu tư vì lợi ích xã hội chứ không phải vì mục đích lợi nhuận.
Đầu tư tự định.

Added by: ngoctieucung |
Views: 384 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]