Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Automatic stabilizers nghĩa là gì?

Automatic stabilizers //
Trong kinh tế vĩ mô, các biện pháp ổn định tự động là đặc điểm của cấu trúc ngân sách chính phủ hiện đại, đặc biệt là thuế thu nhập và chi tiêu cho phúc lợi, làm ảnh hưởng đến sự biến động của GDP thực tế.
Các biện pháp ổn định tự động.

Added by: admin |
Views: 344 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]