Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Atomistic competition nghĩa là gì?

Atomistic competition //
Tình huống chỉ có cạnh tranh hoàn hảo tồn tại do sự tồn tại của nhiều công ty nhỏ. Bởi vì có rất nhiều công ty, không ai có thể thống trị thị trường hoặc thiết lập giá cả. Điều này dẫn đến lợi nhuận thấp nhưng cũng dẫn đến giá cả thấp cho khách hàng hoặc người tiêu dùng.
Cạnh tranh độc lập.

Added by: admin |
Views: 357 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]