Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Association of International Bond Dealers nghĩa là gì?

Association of International Bond Dealers //
(AIBD) được thành lập dưới dạng hiệp hội theo luật Thụy Sỹ và được đưa vào sổ đăng ký thương mại vào tháng 2 năm 1969 tại Zurich.
Hiệp hội những người buôn bán trái khoán quốc tế.

Added by: admin |
Views: 73 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]