Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Assessable profit nghĩa là gì?

Assessable profit //

Lợi nhuận chịu thuế.

Added by: admin |
Views: 686 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]