Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Assessable Income or profit nghĩa là gì?

Assessable Income or profit //

Thu nhập hoặc lợi nhuận chịu thuế.

Added by: admin |
Views: 351 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]