Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Asiab Development Bank nghĩa là gì?

Asiab Development Bank //
(ADB) là một ngân hàng phát triển khu vực được thành lập ngày 19 tháng 12 năm 1966, có trụ sở tại Trung tâm Ortigas ở Mandaluyong, Metro Manila, Philippines. Công ty duy trì 31 văn phòng trên toàn thế giới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Châu Á.
Ngân hàng phát triển châu Á.

Added by: admin |
Views: 54 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]