Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Arithmetic progression nghĩa là gì?

Arithmetic progression //

Cấp số cộng.

Added by: admin |
Views: 68 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]