Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Aristotle nghĩa là gì?

Aristotle //
(384-322 bc), triết gia Hy Lạp và nhà khoa học. Học trò của Plato và gia sư của Alexander Đại đế, ông thành lập một trường học (Lyceum) bên ngoài Athens. Ông là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử tư tưởng phương Tây. Các tác phẩm còn sót lại của ông bao gồm rất nhiều chủ đề như logic, đạo đức, siêu hình học, chính trị, khoa học tự nhiên và vật lý.
Aristotle

Added by: admin |
Views: 336 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]