Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Arbitrage nghĩa là gì?

Arbitrage //
Đồng thời mua bán chứng khoán, tiền tệ, hoặc hàng hoá ở các thị trường khác nhau hoặc trong các hình thức phái sinh để tận dụng lợi thế của giá cả khác nhau cho cùng một tài sản.
Kinh doanh dựa vào chênh lệch giá; buôn chứng khoán

Added by: admin |
Views: 648 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]