Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Appropriate technology nghĩa là gì?

Appropriate technology //

Công nghệ thích hợp.

Added by: admin |
Views: 784 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]