Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Annuity nghĩa là gì?

Annuity //
là một hợp đồng giữa bạn và một công ty bảo hiểm mà bạn thực hiện một khoản thanh toán một lần hoặc một loạt các khoản thanh toán và đổi lại bạn được giải ngân ngay lập tức hoặc tại một thời điểm trong tương lai. Mục tiêu của niên kim là để có thu nhập ổn định trong thời gian nghỉ hưu.
Niên kim.

Added by: admin |
Views: 697 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]