Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Annual capital charge nghĩa là gì?

Annual capital charge //

Chi phí vốn hàng năm.

Added by: admin |
Views: 86 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]