Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Anarchy nghĩa là gì?

Anarchy //

Tình trạng vô chính phủ.

Added by: admin |
Views: 669 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]