Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

American Stock Exchange nghĩa là gì?

American Stock Exchange //
(AMEX) là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ ba tại Hoa Kỳ với khối lượng giao dịch. Năm 2008, AMEX đã được Euronext NYSE mua lại và trở thành NYSE Amex Equities vào năm 2009. AMEX nằm ở thành phố New York và chiếm khoảng 10% tổng số chứng khoán được giao dịch tại Hoa Kỳ.
Sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ

Added by: admin |
Views: 656 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]