Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

America Federation of Labor nghĩa là gì?

America Federation of Labor //
là liên đoàn lao động quốc gia Hoa Kỳ được thành lập tại Columbus, Ohio, vào tháng 12 năm 1886.
Liên đoàn lao động Hoa Kỳ.

Added by: admin |
Views: 73 | Rating: 1.0/1
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]