Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Altruism nghĩa là gì?

Altruism //

Lòng vị tha.

Added by: admin |
Views: 656 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]