Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Allowances and expenses for income tax nghĩa là gì?

Allowances and expenses for income tax //

Khấu trừ và chi phí đôí với thuế thu nhập.

Added by: admin |
Views: 305 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]