Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Agricultural Wage Boards nghĩa là gì?

Agricultural Wage Boards //
là một cơ quan phi chính phủ quy định mức lương cho người lao động nông nghiệp theo Đạo luật Tiền công Nông nghiệp 1948, cho đến khi bị bãi bỏ trong đợt "cải cách" do Đảng bảo thủ thực hiện 2010.
Các hội đồng tiền công trong nông nghiệp.

Added by: admin |
Views: 302 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]