Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Agricultural subsidies nghĩa là gì?

Agricultural subsidies //
là trợ cấp bổ sung thu nhập do chính phủ trả cho nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp nhằm quản lý việc cung cấp hàng hoá nông nghiệp, điều tiết giá và mức cung của các mặt hàng này.
Khoản trợ cấp nông nghiệp.

Added by: admin |
Views: 618 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]