Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Agricultural Stabilization and Conservation Service nghĩa là gì?

Agricultural Stabilization and Conservation Service //
(ASCS) là cơ quan của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Quản lý các chương trình liên quan đến sản phẩm nông nghiệp và bảo tồn nông nghiệp.
ASCS - Nha ổn định và bảo tồn nông nghiệp.

Added by: admin |
Views: 218 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]