Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Agricultural reform nghĩa là gì?

Agricultural reform //
hoặc Agrarian reform là phân phối lại đất nông nghiệp của chính phủ hoặc do chính phủ hỗ trợ hoặc chuyển hướng toàn bộ hệ thống nông nghiệp của đất nước.
Cải cách nông nghiệp.

Added by: admin |
Views: 605 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]