Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Agricultural levies nghĩa là gì?

Agricultural levies //
EU có một chính sách nông nghiệp chung (CAP). Điều này duy trì giá cố định cho các sản phẩm nông nghiệp trong EU, thường là trên các thị trường thế giới. Mục đích là để bảo vệ nông dân EU khỏi những thay đổi về giá trên thị trường thế giới. Ngoài thuế hải quan thông thường, EU thu các khoản thuế nhập khẩu thay thế cho các sản phẩm nông nghiệp.
Thuế nông nghiệp.

Added by: admin |
Views: 577 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]