Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Agricultural earnings nghĩa là gì?

Agricultural earnings //

Các khoản thu từ nông nghệp.

Added by: admin |
Views: 300 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]