Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Agrarian revolution nghĩa là gì?

Agrarian revolution //
Cuộc Cách mạng Nông nghiệp là một giai đoạn cải tiến công nghệ và tăng năng suất cây trồng xảy ra trong thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 ở châu Âu.
Cách mạng nông nghiêp.

Added by: admin |
Views: 632 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]