Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Aggregate production function nghĩa là gì?

Aggregate production function //

Hàm sản xuất gộp.

Added by: admin |
Views: 344 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]