Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Aggregate income nghĩa là gì?

Aggregate income //

Thu nhập gộp; Tổng thu nhập

Added by: admin |
Views: 653 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]