Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Aggregate expenditure nghĩa là gì?

Aggregate expenditure //

Chi tiêu gộp.

Added by: admin |
Views: 635 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]