Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Aggregate demand shedule nghĩa là gì?

Aggregate demand shedule //

Biểu cầu gộp; Biểu tổng cầu

Added by: admin |
Views: 316 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]