Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Aggregate demand nghĩa là gì?

Aggregate demand //
Tổng cầu là tổng số lượng hàng hoá và dịch vụ THỰC TẾ (Y) mà mọi người muốn mua tại một mức giá bình quân.
Cầu gộp; Tổng cầu

Added by: admin |
Views: 251 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]