Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Adverse selection nghĩa là gì?

Adverse selection //

Lựa chọn trái ý; Lựa chọn theo hướng bất lợi.

Added by: admin |
Views: 690 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]