Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Advance refunding nghĩa là gì?

Advance refunding //

Hoàn trả trước.

Added by: admin |
Views: 610 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]