Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Advance Corporation Tax (ACT) nghĩa là gì?

Advance Corporation Tax (ACT) //

Thuế doanh nghiệp ứng trước.

Added by: admin |
Views: 360 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]